Tovuti ya TACAIDS  inalenga  kusambaza taarifa muhimu za  VVU na UKIMWI kwa jamii, pamoja na kubadilishana uzoefu na wadau wanao tekeleza afua za UKIMWI nchini, ili kuboresha mapambano ya UKIMWI na kufikia malengo yetu ya kuwa na Tanzania isiyo na maambukizi ya VVU.

Nyote mnakaribishwa.

Dkt. Leonard L. Maboko
MKURUGENZI MTENDAJI

Mfuko wa Maendeleo  

Kufuatia kukamilika kwa mikataba ya Wakala wa Tume wa Mikoa [RFA], TACAIDS imeingia mkataba na Mfuko wa Maendeleo ya Jamii ili kuendelea kupeleka fedha za MJADU [CARF] kwa Jamii. Aidha mkataba huu ulilenga kukamilisha utoaji wa fedha kutoka mradi wa TMAP amabo unamalizika mwezi Machi 2010